Hyundai en Healthy Seas nu ook buiten Europa actief

Hyundai en de Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie Healthy Seas hebben hun samenwerking verder geïntensiveerd. Beide partijen willen zich ook buiten Europa sterk maken voor een schoner milieu en dat heeft onlangs geresulteerd in twee schoonmaakmissies in zee bij de provincies Gangwon en Namae in het noordoosten van Zuid-Korea.

Hoewel het diepzeewater rijk is aan anorganische voedingsstoffen die de groei en ontwikkeling van mariene planten bevorderen, zijn achtergelaten vistuig en ander afval de afgelopen jaren een toenemende bedreiging geworden voor onderwaterecosystemen. Tijdens opruimacties in de wateren rond Zuid-Korea haalden negen vrijwilligers na in totaal zes duiken 425 kilo aan achtergelaten visnetten en verloren kooien terug. In de toekomst zullen de vele vrijwilligers van Ghost Diving Korea regelmatig onderwaterschoonmaakacties uitvoeren.

‘Elk visnet dat uit de oceaan wordt gehaald, is een bedreiging minder voor het leven in zee. Miljoenen dieren raken verstrikt in deze dodelijke vallen en dat trekt op zijn beurt grotere roofdieren aan die ook verstrikt raken. Daardoor ontstaat een vicieuze cirkel van dood en verderf’, zegt Veronika Mikos, directeur van Healthy Seas. ‘We zijn trots dat we onze samenwerking met Hyundai hebben kunnen uitbreiden naar Zuid-Korea, waar de omstandigheden vaak net zo uitdagend zijn als in de Noordzee waar ons werk is begonnen.’

Een belangrijke mijlpaal

De schoonmaakmissie in Zuid-Korea markeert een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen Hyundai en Healthy Seas. Deze krachtenbundeling, die zich niet langer uitsluitend beperkt tot Europa, maar een onderdeel is geworden van de totale duurzaamheidsaanpak van Hyundai, onderstreept Hyundai’s toekomstvisie Progress for Humanity. Naast een kwantitatieve en kwalitatieve groei van zijn geëlektrificeerde gamma, wil Hyundai zich nog meer profileren als een slim, verantwoordelijk lid van de samenleving dat duurzame (mobiliteits)oplossingen biedt. Door de handen ineen te slaan met Healthy Seas, helpt Hyundai de komende generaties aan een schoner milieu en een duurzamere wereld.

‘Om toekomstige generaties een duurzamere toekomst te kunnen garanderen, moet er veel meer aandacht komen voor recycling en de bescherming van de zee’, zegt Michael Cole, President en CEO van Hyundai Motor Europe. ‘Door het fantastische opruimwerk van Hyundai en Healthy Seas uit te breiden naar de kusten van het thuisland van Hyundai ondersteunen we niet alleen een gemeenschap buiten Europa, maar dragen we ook ons steentje bij aan het welzijn van de mens.’

 

Hyundai steunt niet alleen de schoonmaak- en educatieve activiteiten van Healthy Seas, de autofabrikant maakt zich ook sterk voor een duurzamere toekomst door het bevorderen van een circulaire economie. Aquafil, partner van Healthy Seas, regenereert het nylon uit de visnetten samen met ander nylonafval tot ECONYL®-garen en dat wordt weer gebruikt om nieuwe, duurzame producten te maken. Zoals de ECONYL®-vloermatten in de IONIQ 5 en de IONIQ 6.

In maart 2022 onthulde Hyundai zijn nieuwste ESG-richting: The Right Move for the Right Future. ESG staat voor Environmental, Social & Governance en vat de drie duurzaamheid-gerelateerde verantwoordelijkheden van een bedrijf samen: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. The Right Move for the Right Future schetst het streven van Hyundai om een duurzame toekomst voor de volgende generatie te smeden. Omdat Hyundai gelooft dat een duurzame toekomst een basisrecht is voor iedereen op aarde, blijft Hyundai zich onvoorwaardelijk inzetten om van de wereld een betere plek te maken voor toekomstige generaties.

Continue Earth, Continue Mobility en Continue Hope

Hyundai’s toekomstvisie Progress for Humanity omvat Creating Shared Value (CSV): dit vormt de basis van de bedrijfsvoering van Hyundai. Om meerwaarde te creëren voor de samenleving waarin Hyundai werkzaam is, wil het bouwen aan een duurzaam zakelijk ecosysteem. Hierop is het nieuwste CSV-initiatief van Hyundai geïnspireerd: Hyundai Continue. Via Hyundai Continue levert Hyundai baanbrekende inspanningen voor een duurzame toekomst. Het initiatief bestaat uit drie kerngebieden: Continue Earth, Continue Mobility en Continue Hope.

Continue Earth belichaamt de wens van Hyundai om voor onze aarde te blijven zorgen. Dat is geheel in lijn met de samenwerking van Hyundai met Healthy Seas en omvat het herstel van fragiele ecosystemen, het stimuleren van de circulaire economie, het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van de biodiversiteit.

Hyundai blijft innoveren op het gebied van nieuwe mobiliteit. De technologie en verbeteringen die voortkomen uit de pijler Continu Mobility bieden oplossingen voor mensen met beperkte mobiliteit of die in afgelegen gebieden wonen. Ze helpen ook verkeersveiligheidstechnologie en andere activiteiten op het gebied van toekomstige mobiliteit verder ontwikkelen.

Het laatste kerngebied betreft Continue Hope en is bedoeld om hoop te creëren voor toekomstige generaties. Hyundai speelt hierop in door toekomstige generaties op te leiden, de groei van jonge mensen te ondersteunen en talent te ontwikkelen.

Hyundai en Healthy Seas zijn partners sinds 2021. Samen zetten zij zich in voor het schoonmaken van de zeeën en oceanen. Elk jaar blijft ruim 580 ton aan visnetten achter in de zeeën en oceanen. Deze zogenoemde ‘spooknetten’ vervuilen niet alleen, ze zorgen er ook voor dat onder meer vissen, dolfijnen, schildpadden, krabben en zeehonden erin verstrikt raken en een langzame dood sterven. Healthy Seas zet zich in voor het opruimen van die spooknetten. Ook Hyundai maakt zich sterk voor een schoner milieu en werkt daarom samen met deze natuurbeschermingsorganisatie.

Lees ook

LAATSTE BERICHTEN

Meer berichten

Facebook reacties