Hoe Vehicle-to-Grid-technologie een toekomst met hernieuwbare energie kan ondersteunen

Volgens recent onderzoek van het Europees Milieuagentschap zal rond 2050 tot 80 procent van de auto's in de EU volledig elektrisch zijn. Omdat de vraag naar elektrische voertuigen alleen maar blijft stijgen, groeit ook de roep om het gebruik van hernieuwbare energie. En de innovatieve Vehicle-to-Grid-technologie (V2G) waar Hyundai nu al van gebruikmaakt, kan daarbij helpen.

Hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd, is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld, zoals windenergie, waterkracht en zonne-energie. Door energie uit hernieuwbare bronnen te gebruiken, draagt Hyundai bij aan schone en duurzame mobiliteit voor iedereen. Dit garandeert een gezonde toekomst voor komende generaties en dat is helemaal in lijn met Hyundai’s toekomstvisie Progress for Humanity.

Om de transitie naar hernieuwbare energie te ondersteunen, biedt innovatieve Vehicle-to-Grid-technologie (V2G) een oplossing. V2G is de technologie waarbij een elektrische auto – met de juiste technologie aan boord – (hernieuwbare) energie retourneert aan het elektriciteitsnet, ook wel ‘grid’ genoemd. Daarmee is bijvoorbeeld een huishouden of een kantoor te voorzien van stroom. Niet alleen berijders van een EV, maar hele samenlevingen kunnen hiervan profiteren. Een van de weinige auto’s die zowel stroom kunnen ‘nemen’ als ‘geven’ (= bidirectioneel laden) op dit moment zijn de IONIQ 5 en de IONIQ 6 van Hyundai.

Minder afhankelijk van energiecentrales

V2G biedt veel voordelen voor het energienetwerk. En hoe meer energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, hoe meer de V2G-technologie kan helpen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Door gebruik te maken van zonne- of windenergie is de mens minder afhankelijk van energiecentrales die voor vervuiling en hoge energieprijzen tijdens piekuren zorgen.

Hoewel de overgang naar hernieuwbare energie positief is voor het milieu, brengt deze drastische transformatie ook een hele reeks uitdagingen met zich mee. Ten eerste: hoe meer elektrische auto’s, hoe meer hernieuwbare energie nodig is. Dit is al een veelvoorkomend maatschappelijk fenomeen: denk aan de piek in de energievraag die direct ontstaat wanneer mensen ’s ochtends wakker worden en hun waterkoker aanzetten, of een avondmaaltijd koken terwijl ze na het werk televisie kijken.

Ten tweede: een lagere bezettingsgraad van energiecentrales zal onvermijdelijk leiden tot hogere operationele kosten. Dit resulteert in hogere elektriciteitstarieven voor de consument, evenals mogelijke prijspieken.

Ten derde: hoewel de hoeveelheid fossiele brandstoffen die worden gebruikt om elektriciteit op te wekken langzaam afneemt – van 39 procent in 2019 naar 37 procent in 2021 – moet de CO2-uitstoot van deze energieopwekking nog veel verder worden verlaagd.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en de overgang naar hernieuwbare energie te vergemakkelijken, kunnen batterijen van elektrische auto’s een zeer efficiënte oplossing zijn voor intelligente energieopslag en energiedistributie.

Nog maar weinig elektrische auto’s zijn uitgerust met Vehicle-to-Grid-technologie. Met de juiste technologie aan boord kan een elektrische auto, zoals op dit moment de IONIQ 5 en de IONIQ 6 van Hyundai, behalve energie opslaan ook energie terugleveren, bijvoorbeeld aan huizen of bedrijven. Nu gebeurt dat nog alleen binnen V2G-pilots, onder meer in Utrecht.

Duurzame energie terugleveren aan het net

Elektrische auto’s die zijn uitgerust met V2G-technologie hebben de mogelijkheid als opslag te dienen voor hernieuwbare energie. In een gridsysteem kan die hernieuwbare energie als buffer worden gebruikt. Elektrische auto’s kunnen duurzame energie terugleveren aan het net op momenten dat er geen zonne- of windenergie kan worden opgewekt, bijvoorbeeld ’s nachts, of als er geen wind is. Ook kunnen elektrische auto’s tijdens piekuren, wanneer er grote hoeveelheden energie worden verbruikt, elektriciteit terugleveren aan het net om de vraag in evenwicht te houden.

‘V2G-technologie geeft elektrische auto’s, naast het vervoer van personen, een extra doel. De energie in de batterijen van deze EV’s kan worden teruggeleverd naar het net om te worden gebruikt door lokale energiebedrijven. Ook kunnen de EV-batterijen worden ingezet voor het opslaan van energie, waardoor energiedistributeurs het net kunnen stabiliseren’, zegt Yukihiro Maeda, hoofd Cross-Carline bij Hyundai Motor Europe. ‘Behalve het in balans houden van het elektriciteitsnet helpt V2G ook de CO2-uitstoot terug te dringen.’

In onderstaande video legt Nicki Shields, autojournalist en EV-expert, uit hoe V2G-technologie werkt en gaat zij dieper in op de technologie en de maatschappelijke voordelen:

V2G-technologie biedt grote voordelen voor berijders van elektrische auto’s. Maar naarmate de infrastructuur ter ondersteuning van V2G verder wordt ontwikkeld en ingevoerd, gaan ook de samenleving, lokale energienetwerken en het milieu ervan profiteren.

Wanneer windturbines of zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan het elektriciteitsnet nodig heeft, kunnen elektrische auto’s met V2G-technologie worden gebruikt om de overtollige elektriciteit op te slaan. Zo worden we minder afhankelijk van energiecentrales die voor meer vervuiling en hogere energieprijzen tijdens piekuren zorgen.

V2G-technologie ondersteunt niet alleen de stabilisatie van het lokale elektriciteitsnet, de technologie draagt ook bij aan een betrouwbare levering van hernieuwbare energie. Aan de aanbodzijde is dit al gangbaar en dankzij de V2G-technologie is er nu ook het potentieel om dit aan de vraagzijde te realiseren.

Gemiddeld staan de meeste auto’s 96 procent van de tijd stil. Dat is meer dan 23 uur per dag. En voor dagelijkse ritjes is slechts ongeveer een tiende van de batterijcapaciteit van een elektrische auto nodig. Door hun elektrische auto tijdens daluren tegen lagere kosten op te laden, kunnen berijders van een EV de ongebruikte energie in de batterijen van hun auto aanbieden tijdens piekuren wanneer elektriciteit schaars is en de prijs hoger. De flexibele capaciteit van de batterij in de EV helpt het elektriciteitsnet in balans te houden en daardoor kan tijdens piekuren op een efficiënte manier worden voldaan aan de energievraag.

Een enkele elektrische auto kan voldoende elektriciteit opslaan om tot vijf huishoudens 24 uur van stroom te voorzien (op basis van een geschat verbruik van 10-15 kWh per dag per huishouden van vier personen). Een hele vloot EV’s is tot hetzelfde in staat voor hele dorpen en steden. Dankzij de V2G-technologie kunnen deze auto's niet alleen energie leveren aan het net maar ook aan de woningen van klanten.

Om dit alles mogelijk te maken en de invoering van V2G-technologie te stimuleren, zijn verdere ontwikkeling van bedrijfsmodellen, studies over commerciële haalbaarheid en nieuwe regelgeving noodzakelijk.

Pilots in Nederland en Duitsland

In lijn met zijn toekomstvisie Progress for Humanity en het streven naar CO2-neutraliteit zoekt Hyundai onophoudelijk naar maatschappelijke oplossingen. Zoals voor het verbeteren van de leefbaarheid in steden voor toekomstige generaties. In Europa brengt Hyundai de V2G-technologie al in de praktijk. In samenwerking met partners op het gebied van energievoorziening en technologie lopen momenteel twee belangrijke pilots in Nederland (Utrecht) en Duitsland.

Binnen de V2G-pilot in Utrecht doen tientallen exemplaren van de IONIQ 5 – voorzien van V2G-technologie – dienst als bidirectionele productieauto. De auto’s maken deel uit van een samenwerkingsverband met mobiliteitsaanbieder We Drive Solar dat als doel heeft van Utrecht de eerste regio ter wereld te maken met een bidirectioneel ecosysteem. Door zonnepanelen, laadpalen en deelauto’s optimaal te laten samenwerken, bouwt We Drive Solar in Utrecht aan het energiesysteem van de toekomst. Hiermee wil We Drive Solar de transitie naar een 100 procent duurzaam energiesysteem versnellen.

‘De ambitie van We Drive Solar is om een grootschalige toepassing van V2G te realiseren met een vloot van honderden bidirectionele exemplaren van de IONIQ 5 in Utrecht en later ook in andere steden in Europa’, zegt Robin Berg, directeur van We Drive Solar. ‘Hiertoe bouwen we de grootste fabriek van bidirectionele laadstations in Europa en werken we nauw samen met Hyundai om de opschaling van het bidirectionele ecosysteem mogelijk te maken.’

De pilots in Nederland en Duitsland helpen Hyundai beter te begrijpen wat allemaal nodig is om V2G op grote schaal in te voeren. Ze laten ook zien hoe nieuwkomers op de energiemarkt kunnen worden ondersteund en hoe gemeenschappen in staat kunnen worden gesteld gebruik te maken van koolstofvrije energiebronnen.

Een massale acceptatie van V2G vereist een behoorlijke gedragsverandering van de consument, maar ook een voortdurende ontwikkeling en digitalisering van elektriciteitsnetten en nóg meer samenwerking tussen de verschillende deelnemers die werken aan de totstandkoming van een ecosysteem. Hoewel V2G pas over een aantal jaren op grote schaal kan worden gerealiseerd, is het een oplossing die in de toekomst consumenten veel voordelen kan bieden – vooral in een tijd van energieschaarste en stijgende energieprijzen en terwijl de verkoop van EV’s blijft groeien.

Lees ook

LAATSTE BERICHTEN

Meer berichten

Facebook reacties